Skip links

Brontotuba.ee domeenipidaja Mirjel OÜ järgib käesolevas privaatsuspoliitikas toodud nõudeid ja põhimõtteid. Meie jaoks on oluline isikute privaatsus ning isikuandmete kaitse ja seetõttu oleme välja töötanud käesoleva privaatsuspoliitika, mis sätestab isikuandmete töötlemise eesmärgid, tingimused ning andmesubjektide isikuandmetega seonduvad õigused.

Peame isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmist ja kaitset väga oluliseks ja tagame isikuandmete töötlemise seaduslikkuse.

Käesolev privaatsuspoliitika tutvustus hõlmab isikuandmete töötlemist brontotuba.ee poolt nmetatud Internetiaadressil.

Brontotuba.ee kogub isikuandmeid kodulehe kaudu teenuse pakkumiseks (peamiselt mängutoa broneerimine), et tagada kliendi ees võetud kohustuste täitmine. Kliendi isikuandmetena käsitleme kontaktandmeid, täpsemalt kliendi nimi, telefoninumber, e-posti aadress ja vabatahtlikud lisaandmed, näiteks sünnipäevalapse nimi ja vanus.

Klientide andmeid kasutatakse selleks, et tagada täita kliendi ees võetud kohustused ruumide broneerimisega seotult. Ühtlasi vajame kogutud isikuandmeid selleks, et vajadusel teavitada kliente muudatustest või küsida lisainformatsiooni, mis on vajalik kvaliteetse teenuse osutamiseks.

Mirjel OÜ ei edasta kogutud isikuandmeid kolmandatele isikutele. Välja arvatud, kui selleks on tehtud erikokkulepe – näiteks et viia kokku sünnipäevapeo korraldusega seotud teenuseosutaja ja selleks soovi avaldanud klient.

Säilitame Teie isikuandmeid nii kaua kuni see on vajalik, et Teile mängutoa teenust osutada või kuni see on seadusega nõutud.

Brontotuba.ee rakendab kõiki ettevaatusabinõusid, sealhulgas nii administratiivseid kui tehnilisi, et kaitsta klientide isikuandmeid.

Kui tekib küsimusi, võtke meiega ühendust telefonil 56678012 või e-posti aadressil info@brontotuba.ee.