Sõbralikud Brontotoa
broneerimis- ja kasutustingimused
Selleks, et meil kõigil oleks siin hea ☺

Sõbralikud Brontotoa
broneerimis- ja kasutustingimused

Broneerides mängutoa, annate broneerimise tingimustele ja mängutoa kasutamisreeglitele oma nõusoleku. Samuti võtate vastutuse nende täitmise eest.

Broneering loetakse kinnitatuks ettemaksu (50% kogusummast) laekumisel. Broneeringu kiiremaks jõustumiseks võite saata meile maksekorralduse koopia (kontaktid leiad lõpust).

Broneeringu tühistamise korral ettemaksu ei tagastata, kuid seda võib kasutada ühe aasta jooksul uue peo broneerimisel. Asenduspeole kehtib sama rendihind mis oli kehtiv esialgse peo broneerimise hetkel ning kampaaniahinnad vm soodustused ei laiene. Kui tellija jätab etteteatamata peole tulemata, kaob uue peo broneerimise õigus.
Ettevalmistusi tegema ootame Teid 15 min enne broneeritud aja algust. Ruum tuleb vabastada samaaegselt broneeritud aja lõpuga. Vaba aja olemasolul saab lisatasu eest peo aega pikendada.

Hügieeni tagamiseks viibime mängutoas ainult kas vahetusjalanõudes või sokkides. Kuna kogu põrand ei ole kaetud vaibaga, siis soovitame mittelibiseva tallaga sokke. Täiskasvanutele on kohapeal olemas sussid.
Mängutuba ei vastuta külastajate riiete ja isiklike asjade eest.
Peol viibivad täiskasvanud vastutavad kogu broneeritud aja vältel peol viibivate laste järelvalve ja ohutuse ning kõige ruumides toimuva eest.
Laste ohutuse ja puhtuse tagamiseks ei ole lubatud söögi ja joogiga mängualadele minek.

Turvalisuse huvides on lubatud batuudil hüpata korraga vaid ühel lapsel.
Kasuta mängutoa inventari ja mänguasju heaperemehelikult. Mängutoa broneerija kannab vastutust mängutoa vara säilimise eest. Kui midagi puruneb, teavitage meid sellest kohe. Külastajad on kohustatud kompenseerima kahju tahtlikult rikutud või kaotatud mänguasjade ja tehnika eest.

Kogemata kaasa võetud esemed palume tagastada esimesel võimalusel.
Peo lõppedes palume asjad enam-vähem oma kohtadele tagasi panna, pallid pallimerre tagasi visata ning kõik prügi prügikasti visata.